BROJ

 

1.r.

 

TROGODIŠNJA STRUKOVNA

 

ČETVEROGODIŠNJA STRUKOVNA

 

GIMNAZIJA

1.

HOMER: Ilijada

HOMER: Ilijada

HOMER: Ilijada

2.

EZOP- LA  FONTAINE: Basne

I. BRLIĆ-MAŽURANIĆ:  Regoč

EZOP, KRILOV ili LA  FONTAINE: Basne

3.

I. BRLIĆ-MAŽURANIĆ: Šegrt Hlapić ili  Regoč

G. ORWEL: Životinjska farma 

H.C. ANDERSEN: Carevo novo ruho

4.

G. ORWEL: Životinjska farma

S. KOLAR:  Breza

I. BRLIĆ-MAŽURANIĆ: Kako je Potjeh tražio istinu

5.

M. JURIĆ-ZAGORKA:Grička vještica

M. BUDAK: Opanci dida Vidurine

A. Šenoa: Zlatarevo zlato

6.

M. BUDAK: Opanci dida Vidurine ili

S. KOLAR:  Breza ili KALEB: Gost

V. KALEB: Gost

 

J.D. SALIGER: Lovac u žitu

7.

A. CESAREC: Sin domovine, Životna drama Eugena Kvaternika

N. BRIXY:  Mrtvacima ulaz zabranjen ili

M.JURIĆ-ZAGORKA: Grička vještica

V. NOVAK: U glib

8.

P. BUDAK: Klupko

SOFOKLO: Antigona

M. BUDAK: Opanci dida Vidurine

9.

BIBLIJA

M.DRŽIĆ: Skup

A.G. MATOŠ: Cvijet sa raskršća

10.

HOMER: Odiseja

BIBLIJA

V. KALEB: Gost

11.

SOFOKLO: Antigona ili Kralj Edip

HOMER: Odiseja

P. PAVLIČIĆ: Dobri duh Zagreba

12.

PLAUT: Hvalisavi vojnik

ESHIL: Okovani Prometej

SOFOKLO: Antigona

13.

A. DANTE: Božanska komedija ( Pakao)

A. DANTE: Božanska komedija ( Pakao)

M. DRŽIĆ: Skup

14.

F. PETRARCA: Kanconijer

F. PETRARCA: Kanconijer

I. VOJNOVIĆ: Ekvinocijo

15.

G. BOCCACCIO: Decameron

G. BOCCACCIO: Decameron

BIBLIJA

16.

M.de CERVANTES: Don Quijote

Hrv. latinisti (M.MARULIĆ: Davidijada)

HOMER: Odiseja

17.

W. SHAKESPEARE: Hamlet

I. ČESMIČKI: U smrt majke Barbare

ESHIL: Okovani Prometej

18.

M. MARULIĆ: Judita

J. ŠIŽGORIĆ: Elegija o pustošenju šibenskog polja

SOFOKLO:  Kralj Edip

19.

Hrv. renesansni autori

(ZORANIĆ, HEKTOROVIĆ)

M. KUNDERA: Šala

EURIPID: Elektra

20.

M. DRŽIĆ: Dundo Maroje

 

PLAUT: Škrtac

21.

 

 

V. STAHULJAK: Sjećanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ

 

2.r.

 

TROGODIŠNJA STRUKOVNA

 

ČETVEROGODIŠNJA STRUKOVNA

 

GIMNAZIJA

1.

I. GUNDULIĆ: Dubravka ili Osman

M.de CERVANTES: Don Quijote

A. DANTE: Božanska komedija ( Pakao)

2.

MOLIERE: Škrtac ili Umišljeni bolesnik

W. SHAKESPEARE: Hamlet

F. PETRARCA: Kanconijer

3.

I. MažuraNIĆ: Smrt smail-age Čengića

M. MARULIĆ: Judita

G. BOCCACCIO. Decameron

4.

A. ŠENOA: Kameni svatovi  ; Zlatarevo zlato

Hrv.renesansni autori

(LUCIĆ, HEKTOROVIĆ, ZORANIĆ)

M. MARULIĆ: Davidijada

5.

H.de BALZAC: Otac Goriot

M. DRŽIĆ: Dundo Maroje

I. ČESMIČKI: U smrt majke Barbare ;

Nekom vjerovniku

6.

E. KUMIČIĆ: Jelkin bosiljak

I. GUNDULIĆ: Dubravka ; Suze sina razmetnoga ; Osman

J. ŠIŽGORIĆ: Elegija o pustošenju šibenskog polja

7.

K.Š. GJALSKI: Pod starim krovovima

MOLIERE: Mizantrop ili Umišljeni bolesnik

A. VRANČIĆ: Putovanje iz Budima u Drinopolje

8.

A. KOVAČIĆ: U registraturi

J.W. GOETHE: Patnje mladog Werthera

M.de CERVANTES: Don Quijote

9.

R. JORGOVANIĆ: Mlinarska djeca

F. SCHILLER: Razbojnici

W. SHAKESPEARE: Hamlet ; San ivanjske noći

10.

J. KOZARAC: Tena ili Slavonska šuma

G.G. BYRON: Putovanje Childea Harolda

H. LUCIĆ: Robinja

11.

V. NOVAK: Tito Dorčić

E.A. POE: Ubojstva u ulici Morgue

P. ZORANIĆ: Planine

12.

J.E. TOMIĆ: Opančareva kći

I. MažuraNIĆ: Smrt smail-age Čengića

P. HEKTOROVIĆ: Ribanje i ribarsko prigovaranje

13.

 

 

M. DRŽIĆ: Dundo Maroje ; Novela od Stanca

14.

 

 

P.C.de la BARCA:  Život je san

15.

 

 

I. GUNDULIĆ: Dubravka ; Suze sina razmetnoga ; Osman

16.

 

 

P. CORNEILLE: Cid

17.

 

 

J. RACINE: Fedra

18.

 

 

MOLIERE: Škrtac

19.

 

 

C. GOLDONI: Gostioničarka Mirandolina

20.

 

 

J.W. GOETHE: Patnje mladog Werthera ; Faust

21.

 

 

F. SCHILLER: Razbojnici

22.

 

 

G.G. BYRON: Putovanje Childea Harolda

23.

 

 

E.A. POE: Crni mačak

24.

 

 

A.S. PUŠKIN: Evgenij Onjegin

25.

 

 

M.J. LJERMONTOV: Junak našeg doba

26.

 

 

F. PREŠEREN: Sonetni vijenac

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ

 

3.r.

 

TROGODIŠNJA STRUKOVNA

 

ČETVEROGODIŠNJA STRUKOVNA

 

GIMNAZIJA

1.

H. IBSEN: Lutkina kuća

A. ŠENOA: Zlatarevo zlato ; Ribarova jaja

I. MažuraNIĆ: Smrt smail-age Čengića

2.

J. LESKOVAR: Misao na vječnost ili Katastrofa

H.de BALZAC: Otac Goriot

A.ŠENOA: Prijan Lovro ; Seljačka buna

3.

D. ŠIMUNOVIĆ: Duga  ili

F. HORVAT KIŠ: Ženik

F.M. DOSTOJEVSKI: Zločin i kazna

H.de BALZAC: Otac Goriot

4.

M. BEGOVIĆ: Pustolov pred vratima

L.N. TOLSTOJ: Ana Karenjina ili Uskrsnuće

G. FLAUBERT: Madam Bovary

5.

I. KOZARAC: Sudoperka ili Đuka Begović

E. KUMIČIĆ: Začuđeni svatovi

I.S. TURGENJEV: Lovčevi zapisi

6.

E. HEMINGWAY: Starac i more

K.Š. GJALSKI: Pod starim krovovima

N.V. GOGOLJ: Kabanica

7.

M. KRLEŽA: Balade Petrice Kerempuha

A. KOVAČIĆ: U registraturi

F.M. DOSTOJEVSKI: Zločin i kazna

8.

A. CESAREC: Tonkina jedina ljubav

J. KOZARAC: Slavonska šuma ili Oprava

L.N.TOLSTOJ: Ana Karenjina

9.

V.C. EMIN: Mali od Foguna

V. NOVAK: Posljednji Stipančići

E. ZOLA: Germinal ili Therese Raquin

10.

S. KOLAR: Mi smo za pravicu

H. IBSEN: Lutkina kuća

G.de MAUPASSANT: Na vodi

11.

E. IONESCO: Ćelava pjevačica ili Stolice

J. LESKOVAR: Misao na vječnost

E. KUMIČIĆ: Urota zrinsko-frankopanska

12.

R. MARINKOVIĆ: Ruke

A.G. MATOŠ: Oko Lobora

K.Š.GJALSKI: Pod starim krovovima

13.

I. BREŠAN: Predstava Hamleta u selu  Mrduša Donja

D. ŠIMUNOVIĆ: Alkar

A. KOVAČIĆ:  U registraturi

14.

I. ARALICA: Okvir za mržnju

M. BEGOVIĆ: Pustolov pred vratima ili Amerikanska jahta u splitskoj luci

J. KOZARAC: Tena

15.

S. ČUIĆ: Staljinova slika

 

V. NOVAK: Posljednji Stipančići

16.

P. PAVLIČIĆ: Dobri duh Zagreba

 

H. IBSEN: Lutkina kuća

17.

 

 

A.P. ČEHOV: Tri sestre

18.

 

 

J. LESKOVAR: Misao na vječnost

19.

 

 

I. VOJNOVIĆ: Dubrovačka  trilogija

20.

 

 

A.G. MATOŠ: Camao

21.

 

 

D. ŠIMUNOVIĆ: Muljika

22.

 

 

M. BEGOVIĆ: Pustolov pred vratima ili

Bez trećega

23.

 

 

M.C. NEHAJEV: Bijeg

24.

 

 

I. KOZARAC: Đuka Begović

25.

 

 

J.P. KAMOV: Brada ili Bitanga

 

 

 

 

 

 

 

BROJ

 

4.r.

 

TROGODIŠNJA STRUKOVNA

 

ČETVEROGODIŠNJA STRUKOVNA

 

GIMNAZIJA

1.

 

M. PROUST: Combray

M. PROUST: Combray

2.

 

I. ANDRIĆ: Prokleta avlija

L. PIRANDELLO: Šest osoba traži autora

3.

 

B. BRECHT: Majka hrabrost i njezina djeca

F. KAFKA: Proces; Preobražaj

4.

 

A. CAMUS: Kuga

E. HEMINGWAY: Starac i more ili Kome zvono zvoni

5.

 

M. KRLEŽA: Balade Petrice Kerempuha, Povratak Filipa Latinovitza; Gospoda Glembajevi

M. KRLEŽA: Kraljevo; Hrvatski Bog mars; Povratak Filipa Latinovitza; Gospoda Glembajevi

6.

 

R. MARINKOVIĆ: Kiklop

I. ANDRIĆ: Prokleta avlija

7.

 

A. ŠOLJAN: Luka

I.G. KOVAČIĆ: Jama

8.

 

P. ŠEGEDIN: Novele

W. FAULKNER: Krik i bijes

9.

 

V. DESNICA: Zimsko ljetovanje ili pripovijesti

B. BRECHT: Majka hrabrost i njezina djeca

10.

 

I. BREŠAN: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

J.P. SARTRE: Mučnina

11.

 

I. ARALICA: Okvir za mržnju

A. CAMUS: Stranac

12.

 

N. FABRIO: Smrt Vronskog

E. IONESCO: Ćelava pjevačica; Stolice

13.

 

P. PAVLIČIĆ: Dunav ili Večernji akt

S. BECKETT: U očekivanju Godota

14.

 

E. IONESCO: Ćelava pjevačica; Stolice

M. SELIMOVIĆ: Derviš i smrt

15.

 

 

P. ŠEGEDIN: Crni smiješak

16.

 

 

V. DESNICA: Proljeće Ivana Galeba

17.

 

 

R. MARINKOVIĆ: Kiklop; Ruke

18.

 

 

S. NOVAK: Mirisi, zlato i tamjan

19.

 

 

H. HESSE: Stepski vuk

20.

 

 

A. ŠOLJAN: Kratki izlet

21.

 

 

I. BREŠAN: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

22.

 

 

I. ARALICA: Psi u trgovištu ili Put bez sna

23.

 

 

N. FABRIO: Vježbanje života ili Smrt Vronskog

24.

 

 

P. PAVLIČIĆ: Koraljna vrata